Agentschap Telecom: Toezicht tijdens evenementen

De afgelopen jaren is er een toename van het aantal verschillende soorten evenementen en het aantal bezoekers hiervan geconstateerd. Ook vinden evenementen steeds vaker gelijktijdig plaats. Hierdoor is er een grotere kans op problemen met het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Grootschalige publieksevenementen kunnen immers verworden tot crises.

Manifestaties, demonstraties en optochten tot belijden van godsdienst of levensbeschouwing (zoals beschreven in de Wet openbare manifestaties) zijn geen evenementen, maar verdienen evengoed aandacht. Demonstraties kunnen namelijk aanleiding geven tot verstoring van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast kent de voorbereiding van de operationele diensten op dergelijke manifestaties grote overeenkomsten met de voorbereiding op evenementen.

Verstoringen
Het gebruik van veel communicatiemiddelen op een klein gebied kan leiden tot ernstige verstoringen van de verbindingen. De veiligheid kan in het gedrang komen als de organisatie en de verschillende hulp- en of beveiligingsdiensten niet meer met elkaar kunnen communiceren. Dit scenario is een serieuze dreiging als niet van tevoren al het gebruik van draadloze communicatie is geïnventariseerd en waar mogelijk op elkaar is afgestemd.

Rol Agentschap Telecom
Tijdens evenementen wordt het elektronische communicatiedomein gebruikt door onder andere politie, beveiliging, bewaking en de pers. Een belangrijke taak van Agentschap Telecom is het monitoren van toezicht op de continuïteit en de beschikbaarheid van netwerken en diensten. Op verzoek van organisaties, van de overheid, of op eigen initiatief werkt het agentschap mee in de begeleiding van evenementen. Doel hiervan is het beschermen van radiocommunicatie voor openbare orde en veiligheid.
De toezichthouders van Agentschap Telecom zijn daarom bij veel evenementen aanwezig. Zij nemen waar, beoordelen de situatie en als het nodig is, grijpen ze in. Per evenement beoordeelt het agentschap op basis van een risicoanalyse of en op welke manier er toezicht zal worden uitgevoerd.

Vergunning aanvragen
Voor het gebruik van frequentieruimte vraagt u een tijdelijke vergunning aan voor de duur van het evenement door middel van het aanvraagformulier. Dit formulier wordt vervolgens beoordeeld en krijgt u frequentieruimte toegewezen of afgewezen. In het geval van een afwijzing kunt u een andere frequentie toegewezen krijgen.

Dit jaar is Agentschap Telecom aanwezig bij een aantal landelijke evenementen. Wij houden onder andere toezicht tijdens de Giro d'Italia, Tour de France 2010 (startplaats Rotterdam) en Sail 2010.

Wilt u voor uw evenement een vergunning aanvragen voor het gebruiken van frequenties: Link naar aanvraagformulier / Agentschap-Telecom