Ander nieuws van Agentschap Telecom

- Agentschap Telecom over op DigiD
- Vergunning Arrow ingetrokken
- Digitaal melden storingen
- Zwaailicht via autoradio

23 april 2009: Agentschap Telecom schakelt over op DigiD:
Sinds donderdag 23 april 2009 kunt u bij Agentschap Telecom inloggen met uw DigiD inlogcode.
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren.

Bent u radiozendamateur of maakt u gebruik van maritieme apparatuur én heeft u een burgerservicenummer? Dan kunt u binnenkort alleen nog inloggen met DigiD. Heeft u geen burgerservicenummer, dan kunt u zich registreren door middelvan de inloggegevens die door Agentschap Telecom worden verstrekt. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u deze aanvragen via het aanvraagformulier.
Wilt u meer weten, of heeft u vragen over DigiD? Kijk dan op de website van DigiD.
bron: www.agentschap-telecom.nl

12 maart 2009: Vergunningen Arrow definitief ingetrokken
Op 11 maart om 00.00 uur liep het ultimatum of voor het betalen van de achterstallige bedragen. Hieraan is niet voldaan. Inmiddels zijn de uitzendingen van beide radiozenders gestaakt.
"Ik vind dit een spijtig moment", zegt Marita Schreur, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, "Helaas konden we niet anders dan de vergunning intrekken."
De vrijgekomen frequentieruimte wordt zo snel mogelijk opnieuw verdeeld. Belangstellenden kunnen zich hiervoor vanaf eind maart melden bij het Ministerie van Economische zaken. 

bron: www.agentschap-telecom.nl

20 augustus 2008: Digitaal melden van storingen
Storingen op radio, televisie of andere apparatuur kunt u sinds kort elektronisch bij Agentschap Telecom melden. 24 uur per dag kunt u via internet de storing melden. Na de melding hoort u binnen drie dagen wat het agentschap voor u kan betekenen. U kunt ook een anonieme melding doen, deze gebruikt het agentschap als een tip voor het reguliere toezichtwerk.

bron: www.agentschap-telecom.nl

18 augustus 2008: Experiment met aankondigen zwaailicht via autoradio
Vergunning voor UMCG-ambulancezorg en Brandweer Utrecht
Agentschap Telecom heeft twee vergunningen verleend voor een experiment met een radiozender die de komst van ambulance, brandweer of politie over de autoradio aankondigt. De vergunningen zijn verleend aan UMCG-ambulancezorg voor de regio Groningen en Drenthe en de brandweer van de gemeente Utrecht.
De zender heeft een bereik tot enkele honderden meters en moet automobilisten waarschuwen voor de nadering van een voertuig met zwaailicht en sirene. Op de autoradio is dan een signaal te horen en bij autoradio’s die voorzien zijn van RDS verschijnt tevens een tekstbericht op de display.
Het experiment is bedoeld om weggebruikers vroegtijdig te informeren over een naderend voorrangsvoertuig en tevens het gedrag van de weggebruikers te bestuderen. Moderne auto's zijn goed geïsoleerd. Als de radio aanstaat, is een sirene vaak niet goed hoorbaar. Mogelijk is daar nu een oplossing voor.
bron: www.agentschap-telecom.nl