Nieuwtjes

Agentschap Telecom

Agentschap in 2007 bij grote evenementen aanwezig om storingen van tv en radio uitzendingen te voorkomen

Tijdens grote evenementen als grootschalige sportwedstrijden of bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, wordt het radiospectrum vaak zeer intensief gebruikt door deelnemers, beveiliging, bewaking, pers en radio- en tv omroepbedrijven. De kans dat de radiocommunicatie op het evenement wordt gestoord, is aanwezig als het gebruik van zendinstallaties ondeugdelijk is of niet of slecht is gecordineerd met andere gebruikers van het radiospectrum. De kans is dan groot dat de radio en tv-uitzendingen van deze evenementen ernstig gestoord worden. Ook als het vitale radioverkeer van hulpdiensten door storing wegvalt, is het van groot belang dat agentschap direct kan ingrijpen om de storing te verhelpen. Bij het wegvallen van een belangrijke tv uitzending wordt in eerste instantie gekeken naar het agentschap als verantwoordelijke toezichthouder van het radiospectrum. Agentschap Telecom werkt daarom in veel gevallen vooraf maar ook tijdens evenementen met de organisaties samen, om te zorgen dat onder alle omstandigheden het radioverkeer storingsvrij kan plaatsvinden.

In 2007 was het agentschap bij veel belangrijke evenementen aanwezig, zoals de Fortis Marathon, de TT Assen, Koninginnedag en de Wereld Haven Dagen. Tijdens de evenementen is het radioverkeer slechts in enkele gevallen gestoord. Het agentschap kon de storingen direct oplossen, door de gebruikers opdracht te geven het frequentiekanaal te veranderen of gewoon door de zendinstallatie uit te schakelen. De gebruikers waren zich bewust van de kwetsbaarheid van radioverkeer tijdens de evenementen en werkten altijd mee aan de oplossing.

De aanwezigheid van het agentschap wordt door politie en de evenementengebruikers als zeer waardevol ervaren en geeft verder een groot vertrouwen dat ingeval van problemen direct gewerkt kan worden aan het oplossen ervan. In 2008 zal Agentschap Telecom dan ook weer aanwezig zijn bij diverse evenementen.

bron: www.agentschap-telecom.nlĀ