Call D-star repeater Nijmegen bekend gemaakt

De call van het D-star relais Nijmegen is PI1NYM. De vergunning is verleend voor de duur van drie jaar met het voorbehoud dat op basis van afspraken met het buitenland eventueel binnen die periode de frequenties kunnen worden gewijzigd. In aanvang zijn de frequenties: Tx: 439.850 MHz en Rx: 430.450 MHz. Er wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen voor het plaatsen van het relais op 113m +NAP te Nijmegen.