PI2NMG

  • Tx: 430,3125 MHz
  • Rx: 431,9125 MHz
  • Subtone: 77,0 Hz
  • Locatie: Nijmegen
  • Zendvermogen: 4 Watt ERP

PI2NMG - op test locatie

Het relais staat tijdelijk op een test locatie in verband met de recente reparatie aan de ontvanger.

Line of sight

Hier een kaartje met het gebied waar een portabel station zichtverbinding met het relais heeft.

Bebouwing is buiten beschouwing gelaten.

PI2NMG terug op locatie

22 december 2015:

Het relais is na ruim een jaar weg geweest te zijn, weer terug.

Frequentie: 430,3125 MHz (+1,6 MHz)

Locatie: Nijmegen stad

CTCSS: Het relais is voorzien van een CTCSS decoder en een subtone encoder. U dient een toon van 77,0 Hz mee te zenden om over het relais te kunnen werken.

 

Lees meer: PI2NMG terug op locatie