Line of sight

Hier een kaartje met het gebied waar een portabel station zichtverbinding met het relais heeft.

Bebouwing is buiten beschouwing gelaten.