PI2NMG - op test locatie

Het relais staat tijdelijk op een test locatie in verband met de recente reparatie aan de ontvanger.